Munta Impressora 3D

23 novembre 2018

Més informació en el següent enllaç: Taller Munta Impressora 3D (Novembre)